MENU
  • V deň príchodu sa môžete prísť ubytovať od 14:00.
  • V deň odchodu Vás poprosíme o uvoľnenie izby do 10:00.

  • Lyže, lyžiarky, snowboardy a podobné veci je zakázané nosiť a odkladať na izbách. Personál recepcie Vám ich rád odloží v priestore na to určenom, ktorý sa uzamyká.

  • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nočný kľud od 22:00 do 06:00.

  • V priestoroch penziónu (aj na izbách) je zakázané fajčiť. Fajčiť je povolené iba vonku pred penziónom.

  • Raňajky pre hostí sa podávajú od 7:30 do 10:00.

  • Každá izba má pridelené iba jedno parkovacie miesto.

  • Prosíme Vás, aby ste závady na izbe (chýbajúci inventár, pokazená televízia, poškodené zariadenia a pododobne) hlásili na recepcii ihneď po ubytovaní, inak nebudú uznané.

  • Na izbách je zákaz používania varičov, ohrievačov a podobných spotrebičov.

  • Vodenie návštev na izbu je zakázané. Možné len po dohode s personálom.


Súčasťou ubytovacieho poriadku sú tiež Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú Vám nižšie k dispozícii na stiahnutie, a takisto ich nájdete aj priamo na recepcii. Obidva dokumenty si riadne prečítajte, ak niečomu nebudete rozumieť, recepčná služba Vám ich podrobne vysvetlí.

Ubytovací poriadok je záväzný, v prípade jeho porušenia Vás dôrazne požiadame o ukončenie pobytu bez náhrady.