MENU
Penzión Al Corso Vám ponúka kvalitné ubytovanie a služby spolu s príjemným prostredím, preto Vás prosíme o dodržiavanie nasledovného ubytovacieho poriadku.
  • V deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 hod.
  • V deň odchodu Vás prosíme o uvoľnenie izby do 10:00 hod.
  • Lyže, lyžiarky, snowboardy a pod. je zakázané nosiť a odkladať na izbách. Personál penziónu Vám ich ochotne odloží v priestore na to určenom, ktorý sa uzamyká.
  • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nočný kľud od 22:00 do 06:00 hod.
  • V priestoroch penziónu (aj na izbách) je zakázané fajčiť. Fajčiť je povolené iba pred penziónom.
  • Pre hostí sa raňajky podávajú od 7:30 - 10:00 hod.
  • Každá izba má pridelené jedno parkovacie miesto.
  • Závady na izbe (chýbajúci inventár, TV, poškodené zariadenie a pod.), prosíme, hláste na recepcii ihneď po ubytovaní, inak nebudú uznané.
  • Na izbách je zákaz používania varičov, ohrievačov a podobných elektrospotrebičov.
  • Je zakázane vodenie si návštev na izbu. Len po dohode s personálom

Súčasťou ubytovacieho poriadku sú Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú Vám dostupné na stiahnutie na našej stránke www.alcorso.sk a priamo na recepcii. Ubytovací poriadok a Všeobecné zmluvné podmienky si riadne prečítajte, pokiaľ niečomu nebudete rozumieť, recepčná služba Vám rada príslušnú časť podrobne vysvetlí.

Ubytovací poriadok je záväzný, v prípade jeho porušenia Vás požiadame o ukončenie pobytu bez náhrady.
 
Prajeme Vám príjemný pobyt
kolektív penziónu Al Corso